Modele ekonomiczne metodologia

Modèle Ekonomiczny Może mieć różne formy. Można Go przedstawić za POMOCA słów, wykresów Czy układów równań matematycznych. Modèle Ekonomiczny stosuje się, aby uzyskać dérouinage, ALE przejrzysty obraz rzeczywistości. Próba przedstawienia całej przygniatającej gospodarczej jest bezcelowa i z Góry skazana na niepowodzenie ze względu na nieskończoną Ilość szczegółów. Modèle Ekonomiczny-jest à dérolant obraz przygniatającej Ekonomicznej. Przykładem najprostszego Ekonomicznego modelu matematycznego może być modèle popytu na Dobro-popyt na Dobro (P p) {displaystyle ({p} _ {p})} Zależy tylko OD Toscane (c) {displaystyle (c ,)} Tego Dobra. Wówczas zależność te zapiszemy w postaci równania: p p {displaystyle {p} _ {p}} = f (c), {displaystyle = f (c),} które odczytujemy następująco popyt jest funkcją ceny. Założenia upraszczające modelu Ekonomicznego mogą wprowadza każdej kwestii:.